Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

 

 

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp Pytania do formularza ofertowego Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej 1/ZP/2024 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.) *zał._nr 1

*zał._nr 10

*zał._nr 20

*zał._nr 2

*zał._nr 9

*zał._nr 12

*zał._nr 13

*zał._nr 16

*zał._nr 17

Do 10.04.2024r. godz. 10:30

Do 15.04.2024r. godz. 10:30

Do 16.04.2024r. godz. 10:30

*zał._nr 18 *zał._nr 3

*zał._nr 4

*zał._nr 5

*zał._nr 6

*zał._nr 7

*zał._nr 8

*zał._nr 11

*zał._nr 14

*zał._nr 15

*zał._nr 16

*zał._nr 19

*zał._nr 21

*zał._nr 22

Cz. 7 – *zał._nr 23

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email