Majątek

Wartość majątku, którym dysponuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku   według stanu na 31.12.2016r. wynosi :

4.714.212,57 zł

Nieruchomości zlokalizowane na :

  • działce nr 108/3  o powierzchni  2,7961 ha, obrębu Nowy Dworek,  (Nowy Dworek 46)
  • działce nr 171/2 o powierzchni  0,0147 ha, obrębu Nowy Dworek,  (Nowy Dworek 46) ,
  • działce nr 171/2 o powierzchni  1,035  ha, obrębu Glińsk,  (Glińsk 36)

stanowią własność Województwa Lubuskiego. Są użytkowane przez Ośrodek na podstawie przekazania ich w nieodpłatne użytkowanie uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
3 066 odwiedzin