Wystąpienia pokontrolne 2016

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku w 2016 roku.

Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Termin kontroli Zakres tematyczny kontroli Ocena kontroli
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

05.04.2016

 

Kontrola sprawdzająca

 

Pozytywna

 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

31.05.2016

 

Ocena działalności pielęgniarki do spraw epidemiologicznych w sprawie nadzoru nad zakażeniami

 

Pozytywna

 

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

20.06.2016

 

Kontrola sprawdzająca

 

Pozytywna z uchybieniami

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

22.09.2016

 

Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia – kuchni centralnej w Nowym Dworku i filii Jordanowo i Glińsk

Pozytywna z uchybieniami

 

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
2 108 odwiedzin