Wystąpienia pokontrolne 2015

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku w 2015 roku.

Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Termin kontroli Zakres tematyczny kontroli Ocena kontroli
 

Lubuski Urząd Wojewódzki

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

23.06.2015

 

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek

 

Pozytywna

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

22.09.2015

 

Kontrola sanitarna bloku żywienia

 

Pozytywna z uchybieniami

 

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

28.09.2015

 

Najem i dzierżawa, kontrole zewnętrzne, delegacje służbowe

 

Pozytywna z uchybieniami

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

10.2015

 

Kontrola sprawdzająca

 

Pozytywna

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”  

17.11.2015

 

Kontrola sprawdzająca

Pozytywna

 

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
3 577 odwiedzin