Zasady udostępniania informacji publicznych w Ośrodku

Zasady udostępniania informacji publicznych w Ośrodku

 Udostępnianie dokumentacji, polega w szczególności na umożliwieniu:
• wglądu do dokumentów,
• robienia notatek,

Udostępnianie dokumentacji:
• odbywa się w pomieszczeniu biurowym Ośrodka,w obecności pracownika,
• pracownik przechowujący dokumentację jest zobowiązany do dokonania adnotacji o ich udostępnieniu.

Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe.

Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym.

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
2 333 odwiedzin