PROGRAM PILOTAŻOWY „DOBRY POSIŁEK W SZPITALU”

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w dniu 16.10.2023 r. przystąpił do pilotażowego programu w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach  „Dobry posiłek w szpitalu”, którego celem jest:

podniesienie poziomu wiedzy o żywności i sposobie żywienia sprzyjającym zdrowiu świadczeniobiorców przez świadczenia opieki zdrowotnej w postaci porad żywieniowych,

wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Podstawą do planowania jadłospisów w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego jest średnioważona norma na energię i składniki odżywcze dla całej populacji szpitalnej bez względu na płeć.

Program realizowany jest w oparciu o zalecenia opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka oraz Instytutem – Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.

Dieta dla osób dorosłych.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem „Program Dobry Posiłek w Szpitalu”.

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email