Wystąpienia pokontrolne 2017

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku w 2017 roku.

Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Termin kontroli Zakres tematyczny kontroli Ocena kontroli

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 20.02.2017

Kontrola w zakresie gosp. Finansowej

Pozytywna

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 08.03.2017

Kontrola sprawdzająca

 

Pozytywna

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 06.04.2017

Kontrola sprawdzająca

Pozytywna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 13.04.2017 Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia – kontrola sprawdzająca

Pozytywna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 12.09.2017

10.11.2017

Ocena stanu sanitarnego obiektu Jordanowo 53  

Pozytywna z uchybieniami

 

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
1 674 odwiedzin