Rada Społeczna

Rada Społeczna
Ośrodka Dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworku

Przewodniczący
  
Bogumiła Ewa Jaske

Przedstawiciel Wojewody
   Zbigniew Szumski

Przedstawiciele wybrani przez Sejmik Woj. Lubuskiego
1. Irena Osos
2. Sylwia Kuźmicka

Zadania i kadencję Rady określa statut Ośrodka Dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku

Radę Społeczną powołuje i odwołuje zarząd Województwa Lubuskiego

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
2 739 odwiedzin