Status Prawny

Ośrodek dla Osób Uzależnionych – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” zwany dalej „Ośrodkiem” jest odrębną jednostką organizacyjną utworzoną przez Zarząd Województwa Lubuskiego, który jest dla niego Organem Założycielskim i jest prowadzony w formie ośrodka samodzielnego.

KRS: Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Gorze, wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Numer poz. rej. 0000032948. Data dokonania wpisu: 01.08.2001r.

Zakład działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z dnia 2011r. Nr 231, poz. 1375)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r., poz. 124)
  • Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i państwowych jednostek organizacyjnych.

Siedzibą Ośrodka jest Nowy Dworek.

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
2 086 odwiedzin