Dostawa Bonów Towarowych.

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 2020-11-26 @ 10:02:26. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Termin podpisania umowy
Dostawa Bonów Towarowych. 9/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO

*zał._nr 1

Do 29.10.2020 do godz. 12:00 *zał._nr 2 30.11.2020
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 2020-11-26 @ 10:02:26 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email