Dostawa bonów towarowych w formie papierowej.

 

 

Przedmiot zamówienia. Znak sprawy. Wartość zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ Data składania ofert. INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp. Informacja z otwarcia ofert. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy części 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy).
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej o nominałach 10zł, 20 zł, 100 zł o ogólnej wartości 400 000zł. 6/ZP/2023 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.) *zał. nr 1 *zał. nr 2 16 .10. 2023, godz 10:30 *zał. nr 3 *zał. nr 4 *zał. nr 5 02.11.2023

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email