Dostawa bonów towarowych w formie papierowej..

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp Pytania do formularza ofertowego.
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje dot. postępowania.
Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy czesci 2.
Informacja najkorzystniejszej oferty
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł o ogólnej wartości 280 000 zł z nadrukiem „z wyłączeniem wyrobów alkoholowych”. 2/ZP/2022 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.)

*zał._nr 1

*zał._nr 2

 

Do 18.10.2022 godz. 10:320 *zał. nr 3  

 

*zał.nr_4 *zał.nr 5 27.10.2022

 

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email