Dostawa mięsa i wędlin.

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 4 listopada 2019 o 12:10:09. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa mięsa i wędlin. 11A/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO

*zał._nr 1

Do 31.10.2019 do godz. 10:00 *zał. nr 2
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 4 listopada 2019 o 12:10:09 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email