Dostawa oleju napędowego

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 11 grudnia 2019 o 12:07:10. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa oleju napędowego 13/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO

*zał._nr 1

Do 22.10.2019 do godz. 12:00 *zał._nr 2 06.11.2019
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 11 grudnia 2019 o 12:07:10 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email