Dostawa sprzętu komputerowego wg. szczegółowej specyfikacji

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 25 marca 2019 o 07:07:50. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

 

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa sprzętu komputerowego wg. szczegółowej specyfikacji 3/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO od 28.02.2019 do

14.03.2019

godz. 10:00

Dotyczy: uzupełnienia Formularza ofertowego – zał. nr.6 22.03.2019
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 25 marca 2019 o 07:07:50 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email