Dostawa środków czystości

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 21 listopada 2018 o 11:38:52. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa środków czystości 11/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 09.10.2018 do 24.10.2018 godz. 10:00

załącznik_2

załącznik_3

załącznik_4

załącznik_5

załącznik_6

załącznik_7 21-11-2018
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 21 listopada 2018 o 11:38:52 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email