Dostawa zestawów licencji Eset

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 12 kwietnia 2019 o 08:43:58. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

 

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa zestawów licencji Eset 5/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO od 27.03.2019 do

10.04.2019

godz. 10:00

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 12 kwietnia 2019 o 08:43:58 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email