Rejestr skarg i wniosków 2015

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 10 maja 2017 o 06:31:53. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Zestawienie sposobu załatwienia skarg w 2015 r.

 

Lp. Przedmiot skargi
(wg grup tematycznych)
Załatwiono w 2015 r. Sposób załatwienia skarg rozpatrzonych

we własnym zakresie

 

Przeterminowano

 

ogółem

(4+5)

w tym pozytywny  

negatywny

 

 

inny

 

sprawy
w toku
w odniesieniu do poz. 4 w odniesieniu do poz. 5
przekazano wg właściwości  

załatwiono we własnym zakresie

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11

 

  Razem                  

s

Zestawienie przyjęć interesantów

w ramach skarg w 2015 r.

 

Lp. Problematyka z jaką zgłaszali się interesanci Liczba przyjętych interesantów
ogółem w tym przez kierownictwo jednostki
1 2 3 4
     
       
       

 

 

 

 

Zestawienie przyjęć interesantów

w ramach wniosków w 2015 r.

 

Lp. Problematyka z jaką zgłaszali się interesanci Liczba przyjętych interesantów
ogółem w tym przez kierownictwo jednostki
1 2 3 4
     
       
       

 

Rejestracja i przechowywanie dokumentacji, przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków,
stosunek procentowy skarg i wniosków do całości korespondencji

w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa lubuskiego

 

Nazwa jednostki Opis postępowania
  Przykład opisu:

·        prowadzona jest odrębna ewidencja/rejestr skarg i wniosków, nie jest prowadzona ewidencja przyjęć interesantów w sprawach skarg
i wniosków,

·        skargi przechowywane są w Dziale Organizacyjno-Prawnym jednostki,

·        sposób rejestracji i przechowywania dokumentacji ułatwia kontrolę przebiegu i terminów załatwiania skarg i wniosków,

·        stosunek procentowy skarg do całości korespondencji wynosi 1,15%, natomiast wniosków 0,02%,

·        informacje o godzinach przyjęć interesantów umieszczone zostały we wszystkich budynkach należących do jednostki, a także przed wejściem do sekretariatu dyrektora jednostki

   
 
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Aktualna wersja
Brak skarg i wniosków w 2015r.
Poprzednia wersja
Zestawienie sposobu załatwienia skarg w 2015 r.  
Lp. Przedmiot skargi (wg grup tematycznych) Załatwiono w 2015 r. Sposób załatwienia skarg rozpatrzonych we własnym zakresie   Przeterminowano  
ogółem (4+5) w tym pozytywny   negatywny     inny   sprawy w toku w odniesieniu do poz. 4 w odniesieniu do poz. 5
przekazano wg właściwości   załatwiono we własnym zakresie  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11  
  Razem                  
s Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg w 2015 r.  
Lp. Problematyka z jaką zgłaszali się interesanci Liczba przyjętych interesantów
ogółem w tym przez kierownictwo jednostki
1 2 3 4
     
       
       
        Zestawienie przyjęć interesantów w ramach wniosków w 2015 r.  
Lp. Problematyka z jaką zgłaszali się interesanci Liczba przyjętych interesantów
ogółem w tym przez kierownictwo jednostki
1 2 3 4
     
       
       
  Rejestracja i przechowywanie dokumentacji, przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków, stosunek procentowy skarg i wniosków do całości korespondencji w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa lubuskiego  
Nazwa jednostki Opis postępowania
  Przykład opisu: ·        prowadzona jest odrębna ewidencja/rejestr skarg i wniosków, nie jest prowadzona ewidencja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, ·        skargi przechowywane są w Dziale Organizacyjno-Prawnym jednostki, ·        sposób rejestracji i przechowywania dokumentacji ułatwia kontrolę przebiegu i terminów załatwiania skarg i wniosków, ·        stosunek procentowy skarg do całości korespondencji wynosi 1,15%, natomiast wniosków 0,02%, ·        informacje o godzinach przyjęć interesantów umieszczone zostały we wszystkich budynkach należących do jednostki, a także przed wejściem do sekretariatu dyrektora jednostki
   
 
Print Friendly, PDF & Email
1 199 odwiedzin