Sposób załatwiania spraw

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 2017-05-16 @ 07:58:05. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Kontakt z Dyrekcją Ośrodka odbywa się pod numerem telefonu: 68 38 101 67  poprzez Sekretariat Ośrodka czynny w godzinach 7.25 – 15.00

Sprawy załatwiane są pisemnie, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie, w kolejności ich wpływu, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw.

Dyrektor Ośrodka

przyjmuje:

interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków

po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z Sekretariatem Ośrodka

W sprawach pilnych prosimy o kontakt ze Sekretariatem Ośrodka

Sekretariat Ośrodka :

Tel. 68 38 101 67 , fax 68 38 101 67 (11)  , adres e-mail:  sekretariat@nowydworek.com

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 2017-05-16 @ 07:58:05 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email
1 697 odwiedzin