Wystąpienia pokontrolne 2018

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 27 września 2018 o 07:32:04. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku w 2017 roku.

 

Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Termin kontroli Zakres tematyczny kontroli Ocena kontroli
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 22.01.2018

Kontrola na wniosek dotyczący wydania opinii

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 16.03.2018

Kontrola na wniosek – przesunięcie terminu realizacji zaleceń odnośnie budynku Jordanowo 53

 

Pozytywna

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 09.07.2018

Kontrola problemowa

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 23.08.2018 Kontrola interwencyjna Filii Mała 5

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 05.09.2018

20.09.2018

Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia – kontrola sprawdzająca  

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 20.09.2018 Kontrola interwencyjna Filii Glińsk  

Pozytywna z uchybieniami

 

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Aktualna wersja

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku w 2018 roku.

 
Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Termin kontroli Zakres tematyczny kontroli Ocena kontroli
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 22.01.2018

Kontrola na wniosek dotyczący wydania opinii

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 16.03.2018

Kontrola na wniosek - przesunięcie terminu realizacji zaleceń odnośnie budynku Jordanowo 53

 

Pozytywna

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 09.07.2018

Kontrola problemowa

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 23.08.2018 Kontrola interwencyjna Filii Mała 5

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 05.09.2018 20.09.2018 Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia - kontrola sprawdzająca  

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 20.09.2018 Kontrola interwencyjna Filii Glińsk  

Pozytywna z uchybieniami

 
Poprzednia wersja

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku w 2017 roku.

 
Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Termin kontroli Zakres tematyczny kontroli Ocena kontroli
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 22.01.2018

Kontrola na wniosek dotyczący wydania opinii

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 16.03.2018

Kontrola na wniosek - przesunięcie terminu realizacji zaleceń odnośnie budynku Jordanowo 53

 

Pozytywna

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 09.07.2018

Kontrola problemowa

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 23.08.2018 Kontrola interwencyjna Filii Mała 5

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 05.09.2018 20.09.2018 Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia - kontrola sprawdzająca  

Pozytywna z uchybieniami

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 20.09.2018 Kontrola interwencyjna Filii Glińsk  

Pozytywna z uchybieniami

 
Print Friendly, PDF & Email
1 573 odwiedzin