Zapytanie ofertowe dot. dostawy bonów towarowych.

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 5 lutego 2020 o 11:43:51. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa bonów towarowych. 1/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO

*zał._nr 1

Do 21.02.2020 do godz. 10:00
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Aktualna wersja
Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Termin podpisania umowy
Dostawa bonów towarowych. 1/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO

*zał._nr 1

Do 19.02.2020 do godz. 10:00 *zał. nr2
Poprzednia wersja
Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa bonów towarowych. 1/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO

*zał._nr 1

Do 21.02.2020 do godz. 10:00
Print Friendly, PDF & Email