Dostawa artykułów żywościowych.

Przedmiot zamówienia. Znak sprawy. Wartość zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ Data składania ofert. INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp. Pytania do formularza ofertowego. Informacja z otwarcia ofert. Inne informacje dot. postępowania. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy części 2. Informacja najkorzystniejszej oferty. Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy).
Dostawa artykułów żywnościowych. 6/ZP/2022

***

 

Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.) *zał. nr 1 *zał. nr 2 30 listopada 2022, godz 10:30 *zał. nr 3 *zał. nr 4

**********

*zał. nr 9

 

*zał. nr 5

*zał. nr 6

*zał. nr 7

*zał. nr 8

*********

*zał. nr 11

 

 

*zał. nr 10

*zał. nr 12

12.12.2022

 

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email