Dostawa artykułów żywościowych.

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 2022-12-06 @ 09:03:13. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia. Znak sprawy. Wartość zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ Data składania ofert. INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp. Pytania do formularza ofertowego. Informacja z otwarcia ofert. Inne informacje dot. postępowania. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy części 2. Informacja najkorzystniejszej oferty. Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy).
Dostawa artykułów żywnościowych. 6/ZP/2022 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.) *zał. nr 1 *zał. nr 2 30 listopada 2022, godz 10:30 *zał. nr 3 *zał. nr 4

**********

*zał. nr 9

 

*zał. nr 5

*zał. nr 6

*zał. nr 7

*zał. nr 8

*********

*zał. nr 11

 

*zał. nr 10

*zał. nr 12

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Aktualna wersja
Przedmiot zamówienia. Znak sprawy. Wartość zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ Data składania ofert. INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp. Pytania do formularza ofertowego. Informacja z otwarcia ofert. Inne informacje dot. postępowania. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy części 2. Informacja najkorzystniejszej oferty. Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy).
Dostawa artykułów żywnościowych. 6/ZP/2022 ***   Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.) *zał. nr 1 *zał. nr 2 30 listopada 2022, godz 10:30 *zał. nr 3 *zał. nr 4 ********** *zał. nr 9   *zał. nr 5 *zał. nr 6 *zał. nr 7 *zał. nr 8 ********* *zał. nr 11     *zał. nr 10 *zał. nr 12 12.12.2022
 
Poprzednia wersja
Przedmiot zamówienia. Znak sprawy. Wartość zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ Data składania ofert. INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp. Pytania do formularza ofertowego. Informacja z otwarcia ofert. Inne informacje dot. postępowania. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy części 2. Informacja najkorzystniejszej oferty. Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy).
Dostawa artykułów żywnościowych. 6/ZP/2022 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.) *zał. nr 1 *zał. nr 2 30 listopada 2022, godz 10:30 *zał. nr 3 *zał. nr 4 ********** *zał. nr 9   *zał. nr 5 *zał. nr 6 *zał. nr 7 *zał. nr 8 ********* *zał. nr 11   *zał. nr 10 *zał. nr 12
Print Friendly, PDF & Email