Przetarg nieograniczony na dostawę leków.

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 25 października 2019 o 10:35:55. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa leków. 1/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

*zał._nr 1

   *zał. nr 2

Do 15.11.2019 godz. 9.00
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Aktualna wersja
 
Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do formularza ofertowego
Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków 1/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 *zał. nr 1 *zał. nr 2
Do 15.11.2019 godz. 9:00
*zał. nr 3 *zał. nr 4 *zał. nr 5 *zał. nr 6 *zał. nr 7
 
Poprzednia wersja
Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa leków. 1/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

*zał._nr 1

   *zał. nr 2
Do 15.11.2019 godz. 9.00
Print Friendly, PDF & Email