Przetarg nieograniczony na dostawę leków.

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 28 października 2019 o 07:52:22. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków 1/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
od 15.11.2019 godz. 9:00

Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Rafał Kalota
Publikacja dnia: 25.10.2019, 12:23
Ostatnia modyfikacja dnia: 28.10.2019, 8:47:00

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Aktualna wersja
 
Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do formularza ofertowego
Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków 1/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 *zał. nr 1 *zał. nr 2
Do 15.11.2019 godz. 9:00
*zał. nr 3 *zał. nr 4 *zał. nr 5 *zał. nr 6 *zał. nr 7
 
Poprzednia wersja
 
Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków 1/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
od 15.11.2019 godz. 9:00
Przetarg podlega Ustawie: tak Opublikował: Rafał Kalota Publikacja dnia: 25.10.2019, 12:23 Ostatnia modyfikacja dnia: 28.10.2019, 8:47:00
Print Friendly, PDF & Email