Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp Pytania do formularza ofertowego.
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje dot. postępowania.
Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy czesci 2.
Informacja najkorzystniejszej oferty
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 1/ZP/2021 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.)

*zał._nr 1

*zał._nr 2 Do 20.10.2021 godz. 10:00 *zał._nr 3 *zał._nr 4 *zał._nr 5

*zał. nr 8

*zał._nr 6 zgłoszenie techniczne w związku z błędami platformy ezamowienia.gov.pl *zał._nr 7 *zał. nr 9

*zał. nr 10

*zał. nr 11

08.11.2021

Szyfrowanie plików https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a716b1fd-a012-4700-930e-196dca24f3af

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email