Jesteś tutaj:

Dostawa środków czystości.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku 
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa środków czystości. ZO11/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN

*zał._nr 1

*wersja edytowalna

Do 02.11.2021 do godz. 10:00 *zał. nr 2 19.11.2021

 

474 odwiedzin

Dostawa artykułów ogólnospożywczych.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku 
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa artykułów ogólnospożywczych. ZO8/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN

*zał._nr 1

Do 02.11.2021 do godz. 10:00 *zał. nr 2 19.11.2021
288 odwiedzin

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku 
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Bezgotówkowy zakup oleju napędowego. ZO9/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN

*zał._nr 1

Do 03.11.2021 do godz. 10:00 *zał. nr 2 *zał. nr 3 24.11.2021
439 odwiedzin

Dostawa oleju opałowego.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku 
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa oleju opałowego. ZO10/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN

*zał._nr 1

Do 03.11.2021 do godz. 11:00 *zał. nr 2 18.11.2021r.

 

345 odwiedzin

Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż układu zasilania awaryjnego.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku 
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż układu zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego wraz z pracami towarzyszącymi w obiekcie Nowy Dworek 46A. ZO7/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN

*zał._nr 1

Do 22.10.2021 do godz. 11:00 *zał. nr 2 08.11.2021

 

442 odwiedzin

Zapytanie dostawa mięsa i wędlin.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku 
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa mięsa i wędlin. ZO4/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN

*zał._nr 1

Do 25.10.2021 do godz. 11:00 *zał. nr 2 18.11.2021

 

347 odwiedzin

Zapytanie dostawa owoców i warzyw.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku 
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa owoców i warzyw. ZO3/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN

*zał._nr 1

*zał.nr 2 -zmiana treści Fo 

Do 25.10.2021 do godz. 10:00

Do 29.10.2021 do godz. 10:00

 

320 odwiedzin

Zapytanie dostawa pieczywa.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku 
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa PIECZYWA. ZO1/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN

*zał._nr 1

Do 21.10.2021 do godz. 10:00 *zał. nr 2 18.11.2021
488 odwiedzin

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp Pytania do formularza ofertowego.
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje dot. postępowania.
Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy czesci 2.
Informacja najkorzystniejszej oferty
Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy)
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 1/ZP/2021 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. Z 2021r. poz 1129 ze zm.)

*zał._nr 1

*zał._nr 2 Do 20.10.2021 godz. 10:00 *zał._nr 3 *zał._nr 4 *zał._nr 5

*zał. nr 8

*zał._nr 6 zgłoszenie techniczne w związku z błędami platformy ezamowienia.gov.pl *zał._nr 7 *zał. nr 9

*zał. nr 10

*zał. nr 11

08.11.2021

Szyfrowanie plików https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a716b1fd-a012-4700-930e-196dca24f3af

1 372 odwiedzin
238 odwiedzin

Do góry