Historia ośrodka

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” istnieje od 1987 roku. Do roku 1998 funkcjonował jako jednostka budżetowa, następnie i obecnie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Leczenie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii może podjąć każda osoba uzależniona bez względu na miejsce zamieszkania.

Naszym atutem jest jakość wyrażona wysokim wskaźnikiem pacjentów kończących program leczniczo-rehabilitacyjny. Jakość potwierdzana była wielokrotnie przez opinie poradni współpracujących z nami.

Od lat utrzymujemy płynność finansową, ułatwia to planowanie, a także potwierdza jak na razie trafność przyjętego modelu zarządzania.

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
2 417 odwiedzin