Zdrowe rozmowy o zdrowej diecie.

W związku z przystąpieniem przez Ośrodek dla Osób Uzależnionych do pilotażowego programu w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach, w Nowym Dworku pani dietetyk przeprowadziła porady dotyczące zdrowego odżywiania.

Po wspólnej pogadance, pacjenci mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji na temat diet. Takie spotkania, to ważna lekcja dla naszych podopiecznych!

Wersje wpisu:

  • 2023-11-17 @ 10:42:33 [aktualna wersja] przez Rafał Kalota
  • 2023-11-17 @ 10:42:33 przez Rafał Kalota
Print Friendly, PDF & Email